Privacystatement

Privacyverklaring Stichting JLC

Stichting JLC vindt het belangrijk om netjes met je gegevens om te gaan als je bij ons aangemeld bent als deelnemer van de conferentie. In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we van je verwerken en hoe we daarmee omgaan.

Voor welke doeleinden verwerken we je gegevens?
Stichting JLC verzamelt en verwerkt persoonsgegevens uit aanmeldingen voor de Jeugdleidersconferentie. Persoonsgegevens die door jou aan Stichting JLC worden doorgegeven, worden uitsluitend door Stichting JLC gebruikt voor registratie- en wervingsdoeleinden.

Deze doelen zijn:

  • Het registreren ten behoeve van de organisatie rondom de jeugdleidersconferentie.
  • Contact met je op te nemen om je te informeren over de status van de conferentie.
  • Je te informeren over nieuwe conferenties of andere activiteiten van Stichting JLC.

Welke gegevens verwerken wij van je?
Stichting JLC verzamelt en verwerkt uitsluitend gegevens van jou die relevant en noodzakelijk zijn voor bovenstaande doeleinden. Dit zijn in ieder geval de volgende gegevens van jou:naam, adres, postcode, woonplaats, (mobiel) telefoonnummer, e-mailadres. Alle andere gegevens die door jou worden verstrekt gebruiken wij uitsluitend ten behoeve van eerder genoemde doeleinden.

Aan wie worden deze gegevens verstrekt?
De gegevens van deelnemers aan de conferentie worden uitsluitend verstrekt aan degenen die noodzakelijkerwijs bij de conferentie zijn betrokken.

Indien je gegevens voor een overnachting noodzakelijk zijn, zullen deze uitsluitend aan derden verstrekt worden ten behoeve van een overnachtingregister van het hotel/conferentieoord.

Op welke manier worden gegevens van deelnemers bewaard?
Stichting JLC hanteert een bewaartermijn van vier jaar. Na het verstrijken van deze termijn worden je gegevens alsnog volledig uit de systemen van Stichting JLC verwijderd. Op jouw verzoek kunnen je gegevens ook eerder uit de systemen van Stichting JLC worden verwijderd.

Beveiliging van je gegevens
Stichting JLC neemt technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die worden verwerkt te beveiligen.

Welke rechten hebben deelnemers?
De deelnemers hebben de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we van hen beheren en waar we ze voor gebruiken
  • inzage krijgen in de precieze persoonsgegevens die we beheren
  • het laten corrigeren van fouten
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • het intrekken van toestemming
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Je kunt hiervoor contact opnemen met personeelszaken via: privacy@stichtingjlc.nl

Klacht indienen
Als je een verzoek hebt ingediend met betrekking tot jouw gegevens en je vindt dat wij daar niet op de juiste manier mee omgaan, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.

Daarnaast heb je altijd het recht om een klacht over de verwerking van je gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen.

Contactinformatie
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, kun je contact met ons opnemen via privacy@stichtingjlc.nl.

Stichting JLC
Hofpad 16
3773 AZ Barneveld